ROOMS

  • VND 1,050,000 ++

VIP Room

Phòng tiêu chuẩn 4 người, 2 giường 1,8m Giá trên bao gồm: Ăn sáng buffet theo tiêu chuẩn phòng cho người lớn, phục vụ ăn …

  • VND 1,800,000 ++

Family Suite Room

Phòng tiêu chuẩn 4 người, 2 giường 1,8m Giá trên bao gồm: Ăn sáng buffet theo tiêu chuẩn phòng cho người lớn, phục vụ ăn …

  • VND 1,650,000 ++

Deluxe Triple Room

Phòng tiêu chuẩn 3 người, 1 giường 1,8m, 1 giường 1,2m Giá trên bao gồm: Ăn sáng buffet theo tiêu chuẩn phòng cho người lớn, …

  • VND 950,000 ++

Deluxe Double Room

Phòng tiêu chuẩn 2 người, 1 giường 1,8m Giá trên bao gồm: Ăn sáng buffet theo tiêu chuẩn phòng cho người lớn, phục vụ ăn …

  • VND 650,000 ++

Executive Suite

Phòng tiêu chuẩn 4 người, 2 giường 1,8m Giá trên bao gồm: Ăn sáng buffet theo tiêu chuẩn phòng cho người lớn, phục vụ ăn …

  • 3.000.000 VNĐ ++