Liên hệ

  • Địa Chỉ

    Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Hoằng Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
  • Email

    wildhorsehotelhaitien@gmail.com
  • Điện Thoại

    0237 383 68 68 - 0981 80 98 98