Laundry Service

Với dịch vụ hỗ trợ giặt ủi tại khách sạn bạn có thể vui chơi thoải mái, không cần lo nghĩ gì cả, quý khách hoàn toàn yên tâm qVới dịch vụ hỗ trợ giặt ủi tại khách sạn bạn có thể vui chơi thoải mái, không cần lo nghĩ gì cả, quý khách hoàn toàn yên tâm quần áo của mình sẽ luôn sạch tinh tươm nhé !uần áo của mình sẽ luôn sạch tinh tươm nhé !